O vizuálním stylu MU

Historie vizuální identity Masarykovy univerzity

Vizuální identita patří mezi nejdůležitější komunikační nástroje každé instituce a společnosti. Jeho cílem je posílit identifikaci a prezentaci navenek i směrem dovnitř a prezentovat základní vlastnosti a postavení každé společnosti.

Vizuální identita Masarykovy univerzity se vyvíjela současně s historickými trendy budování značky. Z počátků univerzity se podařilo zachovat jen ozdobný znak ve tvaru erbu, který figuroval na obálkách. Jeho autora neznáme.

V dalším dlouhém období, kdy se univerzita jmenovala UJEP, nebyl vizuální styl jednotný ani nebyl budován. První pokusy o grafické vyjádření značky MU a sjednocení univerzitních materiálů jsme zaznamenali až po roce 1989, kdy se tehdejší Univerzita Jana Evangelisty Purkyně vrátila zpět k svému původnímu názvu Masarykova univerzita. V roce 1990 schválila výtvarná komise návrh brněnského grafika Ivana Štroufa, který byl tehdy vybrán pro svou "jednoduchost a modernost". Záměrem univerzity byla snaha o vnímání univerzity v historickém kontextu a současně o její prezentaci ve 20. století. Znakem univerzity se tedy stalo velké M umístěné ve velkém U, obkroužené latinským názvem Universitas Masarykiana Brunensis.

V roce 1995 byla vyhlášena soutěž s cílem vytvořit grafický manuál jednotného vizuálního stylu. Výtvarná komise schválila pro vytvoření jednotného vizuálního stylu návrh Borise Myslivečka. Výjimku z nového grafického stylu tvořil znak MU v původní verzi podle návrhu Štroufa. Vznikla tak postupně většina log fakult.

V roce 2005 se univerzita rozhodla prezentovat v rámci nového jednotného vizuálního stylu, protože používaný vizuál již neodpovídal grafickým trendům ani používaným technologiím. Autor tohoto systému Pavel Jílek zachoval podle zadání univerzity stávající loga, která upravil do digitálních verzí a jako sjednocující prvek navrhl pruh prvků, obtékající loga. Navrhl univerzitní písmo Syntax, které je dosud platné. Tento vizuální styl jsme v roce 2015 aktualizovali se záměrem více sjednotit univerzitní materiály napříč jejími pracovišti. Základem sjednocení je nyní štítek s písmeny MU, přejatými ze znaků a pruhu prvků. Loga fakult, písmo a barevnost zůstávají v platnosti. Současně jsme zahájili přípravy pro vybudování nové vizuální identity, odpovídající vizi Masarykovy univerzity a trendům současné vizuální komunikace.