Časté otázky (FAQ)

Jaký je rozdíl mezi znakem (logem) a štítkem?

Znaky (loga) univerzity/fakulty/pracoviště zůstávají nadále v platnosti a jsou oficiální grafickou značkou. Štítek je pouze jednotícím prvkem (nenahrazuje znak!), jehož cílem je budovat jednotnou formu prezentace univerzity jako celku. Logika používání a další informace viz Pravidla


Kdy psát velké/malé písmeno v názvu fakulty/pracoviště?

Právnická fakulta MU x právnická fakulta; Fakulta informatiky Masarykovy univerzity x fakulta informatiky; Centrum zahraniční spolupráce MU x centrum zahraniční spolupráce atd. 

 • Velké písmeno v názvu fakulty/pracoviště píšeme tehdy, je-li zároveň uveden název/zkratka Masarykovy univerzity. Jde v tom případě o oficiální název. TA fakulta Masarykovy univerzity.
 • Píšeme-li v obecné rovině "pedagogická fakulta, fakulta sociálních studií, kariérní centrum..." (byť stále myslíme ty naše konkrétní součásti), pak je použito písmeno malé, protože nejde o název, ale o běžné označení (příslušnost k naší univerzitě pak vyplývá z dalšího textu, nadpisu apod.). 
 • Jednoduše řečeno - kde je název zároveň s názvem/zkratkou MU, pak je písmeno velké, ve všech ostatních případech malé.
 • Doporučuje se (v závislosti na obsahu textu) použít na začátku (název, první odstavec...) plný název fakulty/pracoviště (tj. s velkým písmenem), dále pak používat bez "MU" s písmenem malým, aby celý daný text nebyl "přeMUován".

Jak postupovat při žádosti o užití znaků MU?

Znaky Masarykovy univerzity jsou všeobecnými ochrannými známkami a jako takové je chrání zákon. Použití znaků pro běžnou univerzitní prezentaci, interní pracovní materiály a studijní účely není potřeba schvalovat. Schvalování využití znaků nad rámec běžné činnosti a především externí využívání znaků MU spadá do působnosti Rektorátu Masarykovy univerzity – Odboru vnějších vztahů a marketingu. 

Jednoduchý návod jak postupovat (v případě, že se na Vás obrátí externí subjekt, text zkopírujte a zašlete e-mailem):

 1. Prostudujte si Směrnici rektora MU "Zásady využívání znaků Masarykovy univerzity": http://is.muni.cz/do/rect/normy/smernicerektora/Smernice_MU_2-2015.pdf
 2. Vyplňte formulář "Příloha č. 1": http://is.muni.cz/do/rect/normy/smernicerektora/SM02-15/Smernice_MU_2-2015-priloha_1.docx
 3. Formulář zašlete elektronicky na Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU Mgr. Pavle Hudcové, hudcova@rect.muni.cz
 4. Na žádost odpovíme nejpozději do 15 pracovních dnů.
 5. Žadatelům mimo univerzitu pošleme v případě kladného stanoviska k žádosti návrh licenční smlouvy.
 6. Při použití znaků je nutno vycházet z Design manuálu Jednotného vizuálního stylu MU (naleznete v Pravidlech). Znaky v různých formátech jsou ke stažení v příslušných podkategoriích (univerzita/fakulty/pracoviště) v rámci této webové platformy. Externím subjektům bude designmanuál i příslušné znaky zaslány v návaznosti na (schválenou) žádost.
 7. Po odsouhlasení použití znaků/uzavření licenční smlouvy je ještě nutné odsouhlasení finálního grafického návrhu použití znaků v materiálech. Povinnost zaslat finální grafický návrh s užitými znaky MU k odsouhlasení je nedílnou součástí (podmínkou) souhlasu s užitím znaků MU.